وب سایت روستای حوض ماهی

شهید ابراهیم شجاعی

نام: ابراهیم
نام خانوادگی: شجاعی حوض ماهی
نام پدر: عبدالله
تاریخ تولد: 1335/08/07
تاریخ شهادت: 1359/09/28
کد شناسایی: 1427110
شماره پرونده: 59/6070
زندگی نامه:
شجاعی حوض ماهی، ابراهیم/ الف - ش : هفتم آبان 1335، در شهرستان شهرضا چشم به جهان گشود. پدرش عبدالله، بازنشسته بود و مادرش همين بس نام داشت. خواندن ونوشتن نمی دانست. سال1357 ازدواج کرد و صاحب يك پسر و يك دختر شد. به عنوان سربازاحتیاط ارتش در جبهه حضور يافت. بيست و هشتم آذر 1359، در سرپل ذهاب بر اثر اصابت گلوله به گردن و سینه توسط نیروهای عراقی شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای اصفهان واقع است.

شهید محمدرضا شجاعی حوض ماهی

نام: محمدرضا
نام خانوادگی: شجاعی حوض ماهی
نام پدر: علی مراد
تاریخ تولد: 1346/06/20
تاریخ شهادت: 1364/03/21
کد شناسایی: 1427113
شماره پرونده: 64/8673
زندگی نامه: شجاعی حوض ماهی، محمدرضا/ الف - ش : بيستم شهريور 1346، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش علی مراد، صافکار اتومبیل بود و مادرش صدیقه نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه در رشته تجربی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و يكم خرداد 1364، در جاده خندق اهواز بر اثر اصابت ترکش به سر شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.

شهید عبدالمحمد آقامحمدی

نام: عبدالمحمد
نام خانوادگی: آقامحمدی
نام پدر: محمد
تاریخ تولد: 1340/09/01
تاریخ شهادت: 1360/06/11
کد شناسایی: 1005201
شماره پرونده: 60/197
زندگی نامه: آقامحمدی، عبدالمحمد/ الف - ش : يكم آذر 1340، در شهرستان شهرضا چشم به جهان گشود. پدرش محمد، بازنشسته کارخانه قدس بود و مادرش گوهرسلطان نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. يازدهم شهريور 1360، در بستان بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای اصفهان واقع است.